Εύρεση και αξιολόγηση πελατών και εμπορικών συνεργατών εξωτερικού

ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 1Μέσω του δικτύου συνεργατών εξωτερικού και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουμε και συνεχώς εμπλουτίζουμε, καταρτίζουμε τον κατάλογο δυνητικών πελατών, στις χώρες που στοχεύει το ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ερευνούμε το προφίλ των πελατών εξωτερικού και αξιολογούμε τους πλέον κατάλληλους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2