Εξαγωγικό εμπορικό σχέδιο

marketing-strategies-in-global-marketsΜε τα σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού εμπορικής στρατηγικής εξωστρέφειας, συνδυάζουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΕΡΕΥΝΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ και σε στενή συνεργασία μαζί σας, εκπονούμε το αποδεκτό ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, στα μέτρα σας.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-Strategy

Με σαφείς στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τακτικής μέτρησης των αποτελεσμάτων.