Εκπροσώπηση σε επιχειρηματικές δράσεις

B2B 5Παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε συστηματικά για κάθε είδους επιχειρηματικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Β2Β Συναντήσεις, Επιχειρηματικές Αποστολές, Machmaking Διοργανώσεις κ. α.).

B2B 6

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες για την συμμετοχή σας και σας εκπροσωπούμε στις προκαθορισμένες συναντήσεις.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρουσιάζουμε την επιχείρηση και τα προϊόντα σας, διαπραγματευόμαστε και συνάπτουμε τις συμφωνίες που στοχεύετε.