Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗ εξειδίκευσή μας, αρχίζει και τελειώνει στις υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης της εξωστρέφειάς σας.

Σε πολλές άλλες παράπλευρες ή ειδικές ανάγκες που προκύπτουν για την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς σας, στηριζόμαστε στους εξειδικευμένους σε κάθε τομέα ή γνωστικό αντικείμενο συνεργάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για αυτό τον λόγο, όταν χρειαστείτε
Business concept isolated on white

Να ιδρύσετε εταιρεία ή θυγατρική στο εξωτερικό,

Να καταρτίσετε αξιόπιστες και ασφαλείς συμβάσεις με τους πελάτες ή εμπορικούς συνεργάτες σας στο εξωτερικό,

Να ασφαλίσετε κάθε είδους εμπορική δραστηριότητά σας,

Να κατοχυρώσετε πνευματικά δικαιώματα καινοτόμων τεχνολογιών, διαδικασιών, προϊόντων, εμπορικών σημάτων κ. α.,

Να δημιουργήσετε δυναμική ιστοσελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα,

Να σχεδιάσετε νέες συσκευασίες ή ετικέτες,

Να υλοποιήσετε πρόγραμμα προβολής ή διαφήμισης,

Logo+Brand Name+Business600