Αξιολόγηση εξαγωγικής ετοιμότητας

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ-b2bsales_digitalmarketing1Το  σύγχρονο διεθνές εμπόριο έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η εξωστρέφεια να είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων και προϋποθέσεων, ώστε να στεφθεί με επιτυχία και να έχει διάρκεια.

Βάσει συγκεκριμένου αναλυτικού ερωτηματολογίου, που συμπληρώνεται και αξιολογείται σε συνεργασία με σας, προκύπτει η εξαγωγική ετοιμότητα.

Επιπλέον, προδιαγράφονται έμμεσα οι ενέργειες που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ώστε η εξαγωγική προσπάθεια να επικεντρωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον και όχι σε ενδογενείς αδυναμίες και ελλείψεις της επιχείρησης και των προϊόντων της.