Καλώς ήρθατε

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων της salutarys

Υπηρεσίες υποστήριξης και επιτυχίας της εξωστρέφειάς σας, «στα μέτρα σας»!

Η πολιτική της salutarys βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.
Είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των πελατών της με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Επενδύσεις

Επικεντρωνόμαστε στην συμβουλευτική και υποστήριξη επενδύσεων στην πραγματική και παραγωγική οικονομία, ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης κεφαλαίων και την μορφή τους (συγχωνεύσεις, εξαγορές, νεοφυείς).

Εξαγωγές

Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για ανεύρεση νέων πελατών είναι πλέον αναγκαιότητα για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Επιτυχημένη διείσδυση και μακρόχρονη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Στόχοι μας

Η συνεργασία και το τελικό αποτέλεσμα επιτυχίας και άρα κερδοφορίας, να είναι αμοιβαίας ωφέλειας (Win-Win).
Η χάραξη στρατηγικής μακροπρόθεσμης εξωστρέφειας για τους πελάτες μας