Επενδύσεις

Επενδύσεις

Επικεντρωνόμαστε στην συμβουλευτική και υποστήριξη επενδύσεων στην πραγματική και παραγωγική οικονομία, ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης κεφαλαίων και την μορφή τους (συγχωνεύσεις, εξαγορές, νεοφυείς).

Λόγω της δραστηριότητάς μας ως Σύμβουλοι Εξαγωγών & Επενδύσεων, έχουμε εντοπίσει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κερδοφόρες επενδύσεις στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και σε χώρες του εξωτερικού.

Οι τρέχουσες προτάσεις μας για επενδύσεις στην Ελλάδα, αφορούν τους τομείς:

 • Αγροτροφικό
 • Βιομηχανικά ορυκτά
 • Βιο-Λιπάσματα
 • Ανακύκλωση
 • Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα
 • Υγείας
 • Ευεξίας
 • Τουρισμού
 • Δομικών Υλικών
 • Ακινήτων
 • Μηχανουργίας
 • …και προστίθενται νέες

Βέβαια, εξετάζουμε και αξιολογούμε προτεινόμενες επενδύσεις, προτείνουμε στους επενδυτές που εκπροσωπούμε ή αναζητούμε και αξιολογούμε ενδιαφερόμενους επενδυτές και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Επιπλέον, αναζητούμε και αξιολογούμε επενδύσεις που σας ενδιαφέρουν και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Δραστηριοποιούμαστε και εξειδικευόμαστε στην αναζήτηση, αξιολόγηση, διοίκηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων και με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις μιας επένδυσης, είτε από την πλευρά του επενδυτή, είτε από την πλευρά του χρηματοδοτούμενου.