Οι στόχοι μας

Οι στόχοι Salutarys είναι:

  • Η συνεργασία και το τελικό αποτέλεσμα επιτυχίας και άρα κερδοφορίας, να είναι αμοιβαίας ωφέλειας (Win-Win).
  • Η χάραξη στρατηγικής μακροπρόθεσμης εξωστρέφειας για τους πελάτες μας.
  • Η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων επιτυχίας των πελατών μας στις ξένες αγορές, και
  • Η αποφυγή όλων των κινδύνων και απειλών προς τους πελάτες μας στις ξένες αγορές.

Με λίγα λόγια…

SWOT

Με περισσότερα…

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ-2_2_1-tab2_gr

Τελικά, μέσω της συνεργασίας μας και βήμα-βήμα οι πελάτες μας

Να έχουν οικοδομήσει μόνιμες και σταθερές προσβάσεις στις ξένες αγορές.

Να αναπτύξουν οργανωμένο τμήμα εξαγωγών στην επιχείρησή τους.

Να επιδιώκουν την συνεργασία μαζί μας στο μέλλον με οποιαδήποτε μορφή και σχέση.

Σε κάθε περίπτωση, να απολαμβάνουμε την φιλία μας και την αμοιβαία εκτίμηση.